نویسنده = سید عباس موسویان
تعداد مقالات: 8
1. ابزارهای سیاست‎های پولی‌ و اعتباری بانک مرکزی در اقتصاد ‎مقاومتی

دوره 17، شماره 34، پاییز و زمستان 1399، صفحه 253-276

علیرضا طلابی؛ سیدعباس موسویان؛ محمد جواد توکلی


2. بررسی تطبیقی ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف (با تأکید بر تأثیر عوامل خاص بانکی)

دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1398، صفحه 61-87

جلال نادری؛ سیدعباس موسویان؛ محمد ندیری؛ فاطمه زارعی


3. تحلیل فقهی و حقوقی نهاد مالکیت در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1397، صفحه 137-160

احمد کارگر مطلق؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ سیدعباس موسویان


4. اوراق اجاره روی دارایی طلبکاران؛ راهکار جدید برای تسویه دیون دولت از طریق بازار سرمایه در ایران

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1396، صفحه 33-60

رضا میزاخانی؛ سید عباس موسویان؛ مجتبی کاوند


6. اوراق بهادار (صکوک) مضاربه؛ابزاری مناسب برای توسعه بخش صادرات ایران

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1389، صفحه 145-171

سید عباس موسویان؛ مجتبی کاوند؛ علی ردادی


7. صکوک مرابحه ابزار مالی مناسب برای بازار پول و سرمایه اسلامی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1388، صفحه 9-31

سید عباس موسویان


8. اوراق بهادار استصناع ، مکمل بازار سرمایه ایران

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1386، صفحه 13-38

سید عباس موسویان