نویسنده = وحید شقاقی شهری
تعداد مقالات: 4
1. نقش هوشمندسازی اقتصاد در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی براساس رویکرد نظریه زمینه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

وحید شقاقی شهری


2. ارزیابی میزان تحقق اهداف اقتصادی قانون اساسی ج.ا. ایران

دوره 17، شماره 34، پاییز و زمستان 1399، صفحه 37-61

وحید شقاقی شهری؛ سعیده حسن پور