کلیدواژه‌ها = بازار سرمایه
تعداد مقالات: 6
3. اولویت‌بندی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی مرتبط با بازار سرمایه

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1396، صفحه 89-106

10.30471/iee.2017.1339

مرتضی سلطانی؛ محمدابراهیم راعی عزآبادی


4. بازار سرمایه و کمک به غربال‌گری جهت تخصیص منابع مالی در بانکداری اسلامی

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1393، صفحه 45-66

محمدنقی نظرپور؛ یحیی لطفی‌نیا


5. چگونگی ارتباط بانک‌ها با بازار سرمایه در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1392، صفحه 41-65

محمدنقی نظرپور؛ سیدضیاءالدین کیاءالحسینی؛ میثم حقیقی


6. اندازه گیری عکس العمل رفتاری سرمایه گذاران در بازار سهام

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1388، صفحه 237-276

هاشم نیکومرام؛ علی سعیدی