کلیدواژه‌ها = بانکداری اسلامی
تعداد مقالات: 15
1. الگوی مطلوب اجرای عقود مشارکتی در نظام مالی اسلامی

دوره 18، شماره 35، بهار و تابستان 1400، صفحه 225-247

قاسم عسکری؛ حسین صمصامی


2. بررسی تأثیر مسئولیت‎پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی بانک‎ها از دیدگاه اسلام

دوره 17، شماره 34، پاییز و زمستان 1399، صفحه 121-152

محمد سعادت نیا؛ فرهاد دهدار


3. بررسی تطبیقی ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف (با تأکید بر تأثیر عوامل خاص بانکی)

دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1398، صفحه 61-87

جلال نادری؛ سیدعباس موسویان؛ محمد ندیری؛ فاطمه زارعی


4. بررسی واکنش تورم به سیاست پولی انقباضی در نظام بانکداری اسلامی ایران براساس مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1398، صفحه 111-136

سید رضا میرابراهیمی؛ بیت اله اکبری مقدم؛ سید فخرالدین فخرحسینی؛ اکبر میرزاپورباباجان


6. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بازار پول در بازار بین‌بانکی ریالی ایران

دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1398، صفحه 245-270

سید سعید شمسی نژاد؛ حسین بریهی


7. ماهیت بانک و فرایند خلق پول بانکی؛ نقد دیدگاه‌های رایج و دلالت‌ها

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-38

اکبر کمیجانی؛ حمید ابریشمی؛ سیدعلی روحانی


8. تحلیل درجه استقلال مقام پولی براساس یک قاعده فقهی

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1395، صفحه 65-88

ایمان باستانی‌فر؛ محمدرضا حیدری؛ وحید مقدم


9. طراحی و برآورد تابع زیان مقام پولی مبتنی بر اهداف بانکداری اسلامی

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1394، صفحه 61-78

ایمان باستانی‌فر؛ محمد‌رضا حیدری؛ محمد واعظ برزانی


10. بازار سرمایه و کمک به غربال‌گری جهت تخصیص منابع مالی در بانکداری اسلامی

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1393، صفحه 45-66

محمدنقی نظرپور؛ یحیی لطفی‌نیا


12. بررسی ثبات در بخش بانکی اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1390، صفحه 147-167

بیتا شایگانی؛ مصعب عبداللهی آرانی


13. بررسی سیستمی تعیین نرخ سود بانکی در ایران

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1389، صفحه 37-67

مهدی رضوی؛ اسماعیل شمسیان


14. مقایسه عملکرد روشهای مختلف اندازه گیری بهره وری در بانکهای اسلامی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1388، صفحه 11-40

سیدمحمدضیا فیروزآبادی؛ حبیب الله سلامی؛ سید کاظم صدر


15. ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و امکان استفاده از تاخت نکول اعتباری جهت کنترل آن

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1388، صفحه 41-66

اصغر آقا مهدوی؛ سید محمدمهدی موسوی