کلیدواژه‌ها = مالیات
بررسی سازوکارهای اخذ مالیات از معامله‌گران بورس اوراق بهادار تهران و ارائه رهنمودهای سیاستی

دوره 19، شماره 38، مهر 1401، صفحه 117-141

10.30471/iee.2023.8016.2149

علی آقایی؛ حسین حسن زاده سروستانی؛ سید محمدهادی سبحانیان


بررسی چالش‌های اجرایی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) و ناهماهنگی آن با مبانی مالیات اسلامی

دوره 17، شماره 33، فروردین 1399، صفحه 299-322

10.30471/iee.2020.5479.1771

محمد زمان رستمی؛ محمدعلی احمدی؛ محمد هادی رستمی


جایگاه زکات از دیدگاه فقه حکومتی

دوره 15، شماره 30، مهر 1397، صفحه 119-135

10.30471/iee.2018.1559

غلامرضا مصباحی مقدم


تاثیر سیاستهای مالی بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی طی سالهای ۱۳۵۲ - ۱۳۸۴

دوره 6، شماره 11، فروردین 1388، صفحه 109-131

علی فلاحتی؛ مجتبی الماسی؛ فاطمه آقایی