کلیدواژه‌ها = پول
قدرت خرید؛ مقوم مثلیت پول های اعتباری

دوره 7، شماره 13، فروردین 1389، صفحه 103-128

حسن آقا نظری؛ حسین غفوری چرخابی


موضوع شناسی پول و جایگاه آن در احکام فقهی کاهش ارزش پول

دوره 4، شماره 8، مهر 1386، صفحه 122-159

حجت الاسلام علیرضا امینی؛ حجت الاسلام عباس سماواتی


جبران کاهش ارزش پول ؛ نظریه و کاربرد

دوره 2، شماره 4، مهر 1384، صفحه 35-57

سید حسین میرجلیلی