دوره و شماره: دوره 17، شماره 34، مهر 1399، صفحه 1-326 
مدل‎سازی رفتار انتخاب رشته و نقش اطلاعات بازار کار در آن؛ یک فراتحلیل

صفحه 185-204

10.30471/iee.2020.6366.1899

وحید ارشدی؛ جواد غیاثی؛ رضا توکلی جاغرق؛ مجید منفرد؛ طیبه عضدی


اولویت‎بندی مؤلفه‎های اقتصاد مقاومتی با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری (ISM)

صفحه 277-303

10.30471/iee.2021.5481.1772

مریم حکمت پور؛ سید رضا صالحی امیری؛ عباس عرب‌مازار؛ عباسعلی قیومی؛ علی اکبر رضایی