کلیدواژه‌ها = زکات
تعداد مقالات: 6
1. بررسی احکام پول و دلالت‎های آن بر طراحی نظام پولی

دوره 18، شماره 35، بهار و تابستان 1400، صفحه 67-87

10.30471/iee.2021.7030.1994

عباس شفیعی نژاد


4. جایگاه زکات از دیدگاه فقه حکومتی

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1397، صفحه 119-135

10.30471/iee.2018.1559

غلامرضا مصباحی مقدم


5. تأثیر زکات بر توزیع درآمد در ایران طی سال‌های 1380−1390

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-26

ویدا ورهرامی؛ جابر لایق گیگلو؛ وحید لایق گیگلو


6. بررسی ارائه صورت‌های مالی جدید در حسابداری اسلامی

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1394، صفحه 109-134

ساسان مهرانی؛ غلامرضا کرمی؛ سید‌علی حسینی؛ علیرضا رام روز