کلیدواژه‌ها = متغیرهای کلان اقتصادی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و صکوک بر سودآوری بانک‎های ایران

دوره 18، شماره 36، پاییز و زمستان 1400، صفحه 109-125

10.30471/iee.2022.8441.2226

محمد رجائی باغ سیائی؛ مهدی صفائی ایلخچی


3. آثار متقابل نذورات در هیئت‌های مذهبی و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران

دوره 17، شماره 33، بهار و تابستان 1399، صفحه 113-140

10.30471/iee.2020.5964.1845

محمد صادق جاودان؛ داود منظور؛ سجاد رجبی