کلیدواژه‌ها = اقتصاد اسلامی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی

دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1398، صفحه 89-119

محمدجواد توکلی


2. برآورد تابع مصرف بخش خصوصی با رویکرد اقتصاد اسلامی

دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1398، صفحه 193-210

سعیده کامران پور؛ منصور زراء نژاد؛ صلاح ابراهیمی


3. سنجش شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در ایران (۱۳۷۳−۱۳۹۶)

دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-40

عباس شاکری؛ فرشاد مؤمنی؛ امیر خادم علیزاده؛ سید هادی مخزن موسوی


4. تطور مفهومی نهاد و دلالت‌های آن بر مطالعات نهادی اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1396، صفحه 97-120

سید حمید جوشقانی نائینی؛ محمدجواد توکلی؛ پرویز داوودی


5. بررسی نظریه سود نئوکلاسیکی و مقایسه آن با دیدگاه اسلامی

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1394، صفحه 79-105

کریم اسلاملوییان


7. مبنای نظری سنجش عدالت اقتصادی در اسلام

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1391، صفحه 31-58

سید محمدرضا سید نورایی؛ سید احسان خاندوزی


8. کاربردهای بحث تصمیم گیری در شرایط نااطمینانی و نظریه بازی ها در مدل دار کردن

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1389، صفحه 9-43

اصغر ابوالحسنی؛ رفیع حسنی مقدم