کلیدواژه‌ها = صکوک
تعداد مقالات: 6
1. تجدید ساختار صکوک جهت مدیریت ریسک نکول براساس موازین شریعت

دوره 17، شماره 33، بهار و تابستان 1399، صفحه 35-57

محمد توحیدی


2. بررسی قانون حاکم بر انتشار صکوک بین‌المللی در جهان و الزامات بسترسازی حقوقی در بازار سرمایه ایران

دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1398، صفحه 297-322

عزیزالله فهیمی؛ مستوره رضوانی؛ رسول خوانساری


3. بررسی امکان استفاده از سوآپ نکول اعتباری در پوشش ریسک اعتباری صکوک

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1397، صفحه 95-120

محمدهادی حبیب اللهی؛ احسان ذاکرنیا


4. اوراق سلف موازی؛ ابزاری مناسب برای تأمین مالی مسکن

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1396، صفحه 121-151

حسین شیرمردی احمداباد؛ کامران ندری


5. پیشنهاد یک الگوی بانکداری مبتنی بر صکوک در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1396، صفحه 153-181

مجتبی یوسفی دیندارلو؛ محمدعلی شهسواری