کلیدواژه‌ها = صکوک
تعداد مقالات: 8
1. تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و صکوک بر سودآوری بانک‎های ایران

دوره 18، شماره 36، پاییز و زمستان 1400، صفحه 109-125

10.30471/iee.2022.8441.2226

محمد رجائی باغ سیائی؛ مهدی صفائی ایلخچی


2. شناسایی و اولویت‎بندی مؤلفه‎های اثرگذار بر انتخاب ساختار صکوک مناسب جهت تأمین مالی

دوره 18، شماره 35، بهار و تابستان 1400، صفحه 9-35

10.30471/iee.2021.7597.2081

محمد توحیدی؛ سمیرا خوشنود؛ مهدی حمزه پور


4. بررسی قانون حاکم بر انتشار صکوک بین‌المللی در جهان و الزامات بسترسازی حقوقی در بازار سرمایه ایران

دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1398، صفحه 297-322

10.30471/iee.2019.1606

عزیزالله فهیمی؛ مستوره رضوانی؛ رسول خوانساری


5. بررسی امکان استفاده از سوآپ نکول اعتباری در پوشش ریسک اعتباری صکوک

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1397، صفحه 95-120

10.30471/iee.2018.1444

محمدهادی حبیب اللهی؛ احسان ذاکرنیا


6. اوراق سلف موازی؛ ابزاری مناسب برای تأمین مالی مسکن

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1396، صفحه 121-151

10.30471/iee.2017.1436

حسین شیرمردی احمداباد؛ کامران ندری


7. پیشنهاد یک الگوی بانکداری مبتنی بر صکوک در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1396، صفحه 153-181

10.30471/iee.2017.1342

مجتبی یوسفی دیندارلو؛ محمدعلی شهسواری