کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
فراتحلیل تأثیر منابع‎طبیعی بر رشداقتصادی

دوره 19، شماره 38، مهر 1401، صفحه 169-202

10.30471/iee.2023.9238.2311

محمدجواد نوراحمدی؛ علی نصیری اقدم؛ محمدحسین عارف


اثر فساد مالی بر رشد اقتصاد ایران: رویکرد تخصیص استعدادها

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 269-296

10.30471/iee.2019.5241.1746

مهدی زاهد غروی؛ سعید کریمی پتانلار؛ زهرا (میلا) علمی؛ محمد تقی گیلک حکیم آبادی


بررسی تأثیر نااطمینانی رشد پول بر رشد اقتصادی ایران

دوره 11، شماره 21، فروردین 1393، صفحه 63-74

جعفر حقیقت؛ امید محمد قلی‌پور تپه


تاثیر گسترش بخش سلامت بر رشد اقتصادی ایران؛ با رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 15، فروردین 1390، صفحه 89-115

محمدنقی نظرپور؛ حسن محمدغفاری؛ سید جواد عمادی


تامین اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی

دوره 6، شماره 11، فروردین 1388، صفحه 61-82

سید رضا حسینی


اندازه بهینه دولت در کشورهای منتخب اسلامی

دوره 5، شماره 9، فروردین 1388، صفحه 115-158

یدالله دادگر؛ روح الله نظری


اثر منابع طبیعی بر اقتصاد کشورهای اوپک و چند کشور منتخب

دوره 4، شماره 7، فروردین 1386، صفحه 55-74

مرتضی سامتی؛ عزیز احمدزاده؛ روح الله شهنازی


محاسبه هسته تورم در ایران

دوره 1، شماره 1، فروردین 1383، صفحه 127-158