کلیدواژه‌ها = تأمین مالی
تعداد مقالات: 5
2. تأمین مالی مسکن برای اقشار کم‎درآمد از طریق تعاونی بر مبنای وقف

دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1398، صفحه 71-89

روح اله شهنازی؛ پرویز رستم زاده؛ محمدهاشم پورمولا؛ مریم بالایی


3. اوراق اجاره روی دارایی طلبکاران؛ راهکار جدید برای تسویه دیون دولت از طریق بازار سرمایه در ایران

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1396، صفحه 33-60

رضا میزاخانی؛ سید عباس موسویان؛ مجتبی کاوند


4. طراحی الگوی تأمین مالی جمعی مبتنی بر بدهی بانکی در چهارچوب الگوی بانکداری بدون ربا

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1396، صفحه 173-204

سعید محمدی اقدم؛ مجید کریمی ریزی