تعداد مقالات: 287
176. رتبه بندی OIC کشورهای بر اساس عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 138-157

رضا نجارزاده؛ وحید شقاقی شهری


177. بررسی متغیرهای کلان اقتصادی موثر بر کسری حساب جاری ایران

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1384، صفحه 143-174

وحید شقاقی شهری


178. بررسی ثبات در بخش بانکی اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1390، صفحه 147-167

بیتا شایگانی؛ مصعب عبداللهی آرانی


179. بررسی فقهی ابزارهای مشتقه

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1385، صفحه 157-192

غلامعلی معصومی‌نیا


180. تاملی بر نحوه تحلیل نهادی در مالیات ستانی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1388، صفحه 159-198

الیاس نادران؛ هادی امیری


181. ارزیابی نظام پولی مبتنی بر ذخیره جزئی با معیار کارایی و عدالت

دوره 18، شماره 36، پاییز و زمستان 1400، صفحه 87-107

10.30471/iee.2022.7930.2133

سید علی روحانی؛ سیداحسان خاندوزی


182. جایگاه زکات از دیدگاه فقه حکومتی

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1397، صفحه 119-135

10.30471/iee.2018.1559

غلامرضا مصباحی مقدم


184. بررسی همزمانی ادوار تجاری در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1392، صفحه 125-140

پروین حیدری شیخ طبقی


186. طراحی سنجه و اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی دینی بر پایه مولد جایگاه

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1394، صفحه 129-160

مرتضی عزتی؛ مرضیه باغچقی


188. تاثیر واقعی کردن قیمت انرژی بر کشش پذیری تقاضای انر ژی و برآْورد کشش جانشینی نهاده انرژی در بخش صنعت در بلندمدت

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1388، صفحه 133-155

علیرضا شکیبایی؛ زین العابدین صادقی؛ حسن اعمی بنده قرائی


189. طراحی مدل اندازه‎گیری ریسک نقدینگی در نظام بانکداری بدون ربا (مطالعه موردی: بانک ملت)

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1391، صفحه 135-163

محمدابراهیم پورزرندی؛ میثم عمرانی؛ مجتبی کاوند


191. بررسی تأثیر شوک‌های ارزی بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1394، صفحه 135-162

سید عبدالمجید جلایی؛ اکبر رحیمی پور؛ هدیه میر


194. تحلیل و رتبه بندی ریسک های اوراق مشارکت ارزی در بازارهای ثانویه

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1391، صفحه 139-166

محمدنقی نظرپور؛ ایوب خزایی


195. بررسی جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به جای مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1390، صفحه 139-163

پرویز سعیدی؛ حسین‌علی نهتانی


196. برآورد تابع تقاضای برق خانگی استان خوزستان

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1384، صفحه 139-185

الهام پورآزرم


197. استخراج تابع تقاضای انفاق براساس تابع تقاضای لنکستر

دوره 17، شماره 33، بهار و تابستان 1399، صفحه 141-165

10.30471/iee.2020.5633.1794

مصطفی کاظمی نجف آبادی


199. اوراق بهادار (صکوک) مضاربه؛ابزاری مناسب برای توسعه بخش صادرات ایران

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1389، صفحه 145-171

سید عباس موسویان؛ مجتبی کاوند؛ علی ردادی