کلیدواژه‌ها = بانکداری اسلامی
تأثیر آستانه ای اسلامیت محیط بر کاهش ریسک بخش بانکی در کشورهای اسلامی: روش رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

10.30471/iee.2024.10068.2406

احمدعلی رضایی؛ محمد سعید پناهی بروجردی


الگوی مطلوب اجرای عقود مشارکتی در نظام مالی اسلامی

دوره 18، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 225-247

10.30471/iee.2020.6222.1878

قاسم عسکری؛ حسین صمصامی


بررسی واکنش تورم به سیاست پولی انقباضی در نظام بانکداری اسلامی ایران براساس مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 16، شماره 31، فروردین 1398، صفحه 111-136

10.30471/iee.2019.1589

سید رضا میرابراهیمی؛ بیت اله اکبری مقدم؛ سید فخرالدین فخرحسینی؛ اکبر میرزاپورباباجان


ماهیت بانک و فرایند خلق پول بانکی؛ نقد دیدگاه‌های رایج و دلالت‌ها

دوره 15، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 9-38

10.30471/iee.2018.1441

اکبر کمیجانی؛ حمید ابریشمی؛ سیدعلی روحانی


تحلیل درجه استقلال مقام پولی براساس یک قاعده فقهی

دوره 13، شماره 26، مهر 1395، صفحه 65-88

ایمان باستانی‌فر؛ محمدرضا حیدری؛ وحید مقدم


طراحی و برآورد تابع زیان مقام پولی مبتنی بر اهداف بانکداری اسلامی

دوره 12، شماره 24، مهر 1394، صفحه 61-78

ایمان باستانی‌فر؛ محمد‌رضا حیدری؛ محمد واعظ برزانی


بررسی ثبات در بخش بانکی اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 16، مهر 1390، صفحه 147-167

بیتا شایگانی؛ مصعب عبداللهی آرانی


بررسی سیستمی تعیین نرخ سود بانکی در ایران

دوره 7، شماره 14، مهر 1389، صفحه 37-67

مهدی رضوی؛ اسماعیل شمسیان


مقایسه عملکرد روشهای مختلف اندازه گیری بهره وری در بانکهای اسلامی

دوره 5، شماره 9، فروردین 1388، صفحه 11-40

سیدمحمدضیا فیروزآبادی؛ حبیب الله سلامی؛ سید کاظم صدر


ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و امکان استفاده از تاخت نکول اعتباری جهت کنترل آن

دوره 5، شماره 9، فروردین 1388، صفحه 41-66

اصغر آقا مهدوی؛ سید محمدمهدی موسوی