مطالعه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران با استفاده از روش تحلیل بقا

دوره 13، شماره 25، فروردین 1395، صفحه 45-74

ناهید رجب‌زاده مغانی؛ احمد سیفی؛ محمدرضا لطفعلی‌پور؛ مصطفی رزمخواه


چالش درآمدهای نفتی در اقتصاد مقاومتی؛ پیامدها و راهکارها

دوره 15، شماره 30، مهر 1397، صفحه 51-69

10.30471/iee.2018.1554

محمد رضا اسکندری عطا؛ اله مراد سیف


طراحی شرکت شبه تعاونی قابل‌ عرضه در بورس

دوره 12، شماره 23، فروردین 1394، صفحه 53-78

احمد شعبانی؛ احمدعلی یوسفی؛ علی صالح‌آبادی؛ محمدهادی حبیب‌اللهی


کارآیی و برابری‌طلبی؛ یک مشاهده از طریق بازی‌های رفتاری

دوره 10، شماره 20، مهر 1392، صفحه 57-80

اسمعیل ابونوری؛ حبیب انصاری سامانی؛ هادی کشاورز؛ ابراهیم زارع


منابع رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 4، مهر 1384، صفحه 58-82

ابوالفضل شاه آبادی


اثر نا اطمینانی نرخ تورم بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران

دوره 9، شماره 18، مهر 1391، صفحه 59-76

عباس عرب‌مازار؛ سارا نظری‌گوار


خطر اخلاقی و ارائه الگوی کاربردی کاهش آن در عقود مشارکتی

دوره 9، شماره 17، فروردین 1391، صفحه 59-85

احمد بهاروندی؛ سید روح الله احمدی حاجی آبادی


امکان سنجی وقف سهام و پول ؛ مدل صندوق وقف سهام و پول در ایران

دوره 6، شماره 12، شهریور 1388، صفحه 59-89

غلامرضا مصباحی مقدم؛ سجاد سیاح؛ محمدمهدی نادری نورعینی


تبیین رابطه تورم و رشد اقتصادی در ایران

دوره 3، شماره 5، فروردین 1385، صفحه 60-91

یدالله دادگر؛ غلامرضا کشاورز؛ علی تیاترج


بررسی تطبیقی نظریه های رفاه و بهورزی

دوره 8، شماره 15، فروردین 1390، صفحه 61-87

سید هادی عربی


تامین اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی

دوره 6، شماره 11، فروردین 1388، صفحه 61-82

سید رضا حسینی


طراحی و برآورد تابع زیان مقام پولی مبتنی بر اهداف بانکداری اسلامی

دوره 12، شماره 24، مهر 1394، صفحه 61-78

ایمان باستانی‌فر؛ محمد‌رضا حیدری؛ محمد واعظ برزانی


تحلیل و نقد مبانی روش‎شناختی اقتصاد مالی کلاسیک همراه با ملاحظات یافته‎های مالی رفتاری

دوره 19، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 61-92

10.30471/iee.2022.8452.2227

حمید حسن پور؛ محمد واعظ برزانی؛ عبدالحمید معرفی محمدی؛ سید مهدی امامی جمعه


بررسی تأثیر نااطمینانی رشد پول بر رشد اقتصادی ایران

دوره 11، شماره 21، فروردین 1393، صفحه 63-74

جعفر حقیقت؛ امید محمد قلی‌پور تپه


تحلیل درجه استقلال مقام پولی براساس یک قاعده فقهی

دوره 13، شماره 26، مهر 1395، صفحه 65-88

ایمان باستانی‌فر؛ محمدرضا حیدری؛ وحید مقدم


تقاضای بازار اسلامی در مقایسه با بازار رقابت کامل

دوره 4، شماره 8، مهر 1386، صفحه 66-100

سید محمدکاظم رجایی


بررسی و آزمون اثر نابرابری بر فقر در کشورهای منتخب با نگاهی به آموزه‌های اسلامی

دوره 10، شماره 19، مرداد 1392، صفحه 67-89

محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی؛ زینت کرامتی


رقابت پذیری بانکهای غیر ربوی در عرصه بانکداری رایج بین الملل

دوره 5، شماره 9، فروردین 1388، صفحه 67-114

محمد واعظ؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ مهدی دوروشی دهکردی