طراحی الگوی تعیین نرخ بهینه سود بانکی در ایران

دوره 13، شماره 25، فروردین 1395، صفحه 97-119

محمد‌جواد محقق‌نیا؛ محمد‌علی دهقان دهنوی؛ محسن رحمتی‌نیا


تحلیل کمی الگوی اقتصاد سیاسی تخصیص بودجه های استانی در ایران

دوره 9، شماره 17، فروردین 1391، صفحه 107-138

حسین میرشجاعیان حسینی؛ فرهاد رهبر


چارچوب طراحی اقتصاد وقف

دوره 14، شماره 27، فروردین 1396، صفحه 107-130

10.30471/iee.2017.1340

ناصر جهانیان


تاثیر سیاستهای مالی بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی طی سالهای ۱۳۵۲ - ۱۳۸۴

دوره 6، شماره 11، فروردین 1388، صفحه 109-131

علی فلاحتی؛ مجتبی الماسی؛ فاطمه آقایی


بررسی ارائه صورت‌های مالی جدید در حسابداری اسلامی

دوره 12، شماره 23، فروردین 1394، صفحه 109-134

ساسان مهرانی؛ غلامرضا کرمی؛ سید‌علی حسینی؛ علیرضا رام روز


بررسی واکنش تورم به سیاست پولی انقباضی در نظام بانکداری اسلامی ایران براساس مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 16، شماره 31، فروردین 1398، صفحه 111-136

10.30471/iee.2019.1589

سید رضا میرابراهیمی؛ بیت اله اکبری مقدم؛ سید فخرالدین فخرحسینی؛ اکبر میرزاپورباباجان


آثار متقابل نذورات در هیئت‌های مذهبی و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران

دوره 17، شماره 33، فروردین 1399، صفحه 113-140

10.30471/iee.2020.5964.1845

محمد صادق جاودان؛ داود منظور؛ سجاد رجبی


بررسی کارآیی بانک های اسلامی در کشورهای مختلف جهان (با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها)

دوره 5، شماره 10، مهر 1388، صفحه 115-136

سعید ابراهیمی؛ رسول بیدرام؛ مصطفی عمادزاده


عدالت از دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غربی

دوره 2، شماره 4، مهر 1384، صفحه 115-138

محمدزمان رستمی


اشتغال در بازار کار غیر رسمی و عوامل موثر بر آن در ایران (1351- 1385)

دوره 8، شماره 15، فروردین 1390، صفحه 117-138

صادق بختیاری؛ خجسته خوب‌خواهی


بهسازی نظام بازنشستگی و اثرهای آن بر توزیع درآمد: فقر و انباشت سرمایه

دوره 7، شماره 14، مهر 1389، صفحه 117-151

مجید دشتبان فاروجی؛ سعید صمدی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ مهنوش عبدالله میلانی


برآورد هزینه‎های مبادله تسهیلات پرداختی بانک ملی در قالب عقود اسلامی منتخب

دوره 19، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 117-145

10.30471/iee.2022.8421.2222

سید صفدر حسینی؛ حسن مافی؛ سید فخرالدین فخرحسینی


بررسی الگوهای بیمه اسلامی (تکافل) مبتنی بر مضاربه از نظر سازوکارهای عملیاتی و فقهی (فقه امامیه)

دوره 6، شماره 12، شهریور 1388، صفحه 121-148

اصغر آقا مهدوی؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی؛ مجتبی کاوند


اوراق سلف موازی؛ ابزاری مناسب برای تأمین مالی مسکن

دوره 14، شماره 28، مهر 1396، صفحه 121-151

10.30471/iee.2017.1436

حسین شیرمردی احمداباد؛ کامران ندری


ماهیت ترکیبی تصمیم‎گیری: «بهینه‎سازی» و «تصمیم‎گیری نهادی»

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 121-147

10.30471/iee.2020.4717.1676

جواد اقدس طینت؛ علیرضا پورفرج pourfaraj؛ زهرا کریمی موغاری


موضوع شناسی پول و جایگاه آن در احکام فقهی کاهش ارزش پول

دوره 4، شماره 8، مهر 1386، صفحه 122-159

حجت الاسلام علیرضا امینی؛ حجت الاسلام عباس سماواتی