کلیدواژه‌ها = اقتصاد ایران
تعداد مقالات: 14
1. نقش هوشمندسازی اقتصاد در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی براساس رویکرد نظریه زمینه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

وحید شقاقی شهری


2. ارزیابی میزان تحقق اهداف اقتصادی قانون اساسی ج.ا. ایران

دوره 17، شماره 34، پاییز و زمستان 1399، صفحه 37-61

وحید شقاقی شهری؛ سعیده حسن پور


4. رهیافتی حقوقی-اقتصادی به آثار خارجی در اقتصاد ایران

دوره 17، شماره 33، بهار و تابستان 1399، صفحه 87-111

محمدحسین کرمی


5. تعیین مؤلفه‌های تاب‌آوری با تأکید بر آسیب‌پذیری اقتصاد ایران

دوره 17، شماره 33، بهار و تابستان 1399، صفحه 219-242

حسام الدین قاسمی؛ عباس عرب‌مازار


6. بررسی نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی

دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1398، صفحه 89-119

محمدجواد توکلی


7. سنجش شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در ایران (۱۳۷۳−۱۳۹۶)

دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-40

عباس شاکری؛ فرشاد مؤمنی؛ امیر خادم علیزاده؛ سید هادی مخزن موسوی


8. بررسی شاخص ترکیبی تاب‌‌آوری اقتصادی ایران طی سال‌های 1384−1394

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1397، صفحه 69-94

سید حسین میرجلیلی؛ روشنک بزرگی


9. تطور مفهومی نهاد و دلالت‌های آن بر مطالعات نهادی اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1396، صفحه 97-120

سید حمید جوشقانی نائینی؛ محمدجواد توکلی؛ پرویز داوودی


10. طراحی و برآورد تابع زیان مقام پولی مبتنی بر اهداف بانکداری اسلامی

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1394، صفحه 61-78

ایمان باستانی‌فر؛ محمد‌رضا حیدری؛ محمد واعظ برزانی


11. طراحی مدل پیشنهادی صندوق مشترک سرمایهگذاری وقف در اقتصاد ایران

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1393، صفحه 75-96

محمود عیسوی؛ رضا طالبلو؛ مصطفی کاظمی نجف آبادی


13. تحلیلی بر منابع رشد و تغییرهای ساختار اقتصاد کشور با استفاده از جداول داده ‐ ستانده (1365‐1385)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1390، صفحه 205-235

محسن ناظم بکایی؛ علی اصغر بانویی


14. جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد و توسعه اقتصادی: اقتصاد ایران (1364- 1385)

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1389، صفحه 69-92

علی حسین صمدی؛ جواد آماره