کلیدواژه‌ها = اقتصاد ایران
بررسی تأثیر ابزارهای تأمین مالی اسلامی بر رشد اقتصادی استان های ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

10.30471/iee.2024.9938.2389

مهدی ابراهیمی؛ سیدعلی پایتختی اسکویی؛ رؤیا آل عمران


ارزیابی میزان تحقق اهداف اقتصادی قانون اساسی ج.ا. ایران

دوره 17، شماره 34، مهر 1399، صفحه 37-61

10.30471/iee.2020.5408.1762

وحید شقاقی شهری؛ سعیده حسن پور


تعیین مؤلفه‌های تاب‌آوری با تأکید بر آسیب‌پذیری اقتصاد ایران

دوره 17، شماره 33، فروردین 1399، صفحه 219-242

10.30471/iee.2020.5807.1821

حسام الدین قاسمی؛ عباس عرب‌مازار


سنجش شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در ایران (۱۳۷۳−۱۳۹۶)

دوره 16، شماره 31، فروردین 1398، صفحه 9-40

10.30471/iee.2019.1585

عباس شاکری؛ فرشاد مؤمنی؛ امیر خادم علیزاده؛ سید هادی مخزن موسوی


بررسی شاخص ترکیبی تاب‌‌آوری اقتصادی ایران طی سال‌های 1384−1394

دوره 15، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 69-94

10.30471/iee.2018.1443

سید حسین میرجلیلی؛ روشنک بزرگی


تطور مفهومی نهاد و دلالت‌های آن بر مطالعات نهادی اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران

دوره 14، شماره 28، مهر 1396، صفحه 97-120

10.30471/iee.2017.1435

سید حمید جوشقانی نائینی؛ محمدجواد توکلی؛ پرویز داوودی


طراحی و برآورد تابع زیان مقام پولی مبتنی بر اهداف بانکداری اسلامی

دوره 12، شماره 24، مهر 1394، صفحه 61-78

ایمان باستانی‌فر؛ محمد‌رضا حیدری؛ محمد واعظ برزانی


طراحی مدل پیشنهادی صندوق مشترک سرمایهگذاری وقف در اقتصاد ایران

دوره 11، شماره 21، فروردین 1393، صفحه 75-96

محمود عیسوی؛ رضا طالبلو؛ مصطفی کاظمی نجف آبادی