ارایه ی الگوی تامین مالی توسعه ی موقوفات با استفاده از انتشار اوراق منفعت (صکوک انتفاع)

دوره 5، شماره 10، مهر 1388، صفحه 69-92

غلامرضا مصباحی مقدم؛ مجتبی کاوند؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی


بررسی شاخص ترکیبی تاب‌‌آوری اقتصادی ایران طی سال‌های 1384−1394

دوره 15، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 69-94

10.30471/iee.2018.1443

سید حسین میرجلیلی؛ روشنک بزرگی


عوامل موثر بر امنیت سرمایه گذاران در ایران

دوره 1، شماره 2، مهر 1383، صفحه 70-116

محمدحسین حسین زاده بحرینی


تأمین مالی مسکن برای اقشار کم‎درآمد از طریق تعاونی بر مبنای وقف

دوره 16، شماره 31، فروردین 1398، صفحه 71-89

10.30471/iee.2019.1587

روح اله شهنازی؛ پرویز رستم زاده؛ محمدهاشم پورمولا؛ مریم بالایی


کارآیی و عوامل موثر بر آن در نظام بانکی ایران

دوره 4، شماره 7، فروردین 1386، صفحه 75-98

علی حسن زاده


تکافل، سازوکاری مناسب برای ارائه بیمه های خرد در مناطق روستایی ایران (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان کرمان)

دوره 8، شماره 16، مهر 1390، صفحه 77-115

سیدمحمدرضا سید نورانی؛ فتح الله تاری؛ غدیر مهدوی؛ حسین رشیدی نژاد


تئوری همگرایی و جایگاه ایران دکتر سید منصور خلیلی عراقی

دوره 3، شماره 6، مهر 1385، صفحه 83-112

سید منصور خلیلی عراقی؛ ناهید مسعودی


بیت‌کوین و ماهیت مالی−فقهی پول مجازی

دوره 15، شماره 30، مهر 1397، صفحه 71-92

10.30471/iee.2018.1555

رضا میرزاخانی؛ حسینعلی سعدی


طراحی مدل پیشنهادی صندوق مشترک سرمایهگذاری وقف در اقتصاد ایران

دوره 11، شماره 21، فروردین 1393، صفحه 75-96

محمود عیسوی؛ رضا طالبلو؛ مصطفی کاظمی نجف آبادی


اثر توسعه بازار سهام بر عملکرد بنگاه‌های غیر ‌مالی در ایران

دوره 12، شماره 23، فروردین 1394، صفحه 79-108

آمنه شهیدی؛ کاظم یاوری؛ محمدعلی دهقان دهنوی؛ حسن حیدری


روش‌شناسی اقتصادسنجی و مسئله علیّت

دوره 10، شماره 20، مهر 1392، صفحه 81-108

عبدالحمید معرفی محمدی


ارائه مدل پیش بینی شاخص کل قیمت سهام با رویکرد شبکه های عصبی (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 6، شماره 11، فروردین 1388، صفحه 83-108

علیرضا پاکدین امیری؛ مجتبی پاکدین امیری؛ مرتضی پاکدین امیری


قیمت گذاری از دیدگاه فقه و اقتصاد

دوره 2، شماره 4، مهر 1384، صفحه 83-114

سید رضا حسینی


تاثیر گسترش بخش سلامت بر رشد اقتصادی ایران؛ با رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 15، فروردین 1390، صفحه 89-115

محمدنقی نظرپور؛ حسن محمدغفاری؛ سید جواد عمادی