تعداد مقالات: 287
51. منابع رشد بخش خدمات اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1384، صفحه 35-60

ابوالفضل شاه آبادی


53. پایداری بودجه براساس برقراری عدالت بین‎نسلی در بهره‎برداری از منابع نفتی (رهیافتی برای ایران)

دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1398، صفحه 35-59

10.30471/iee.2020.5439.1766

محمدتقی فیاضی؛ علی اصغر اژدری؛ مجتبی باقری تودشکی


55. غرر در معاملات اختیارات بر روی سهام از دیدگاه فقه امامیه

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1386، صفحه 36-65

غلامرضا مصباحی مقدم؛ اسماعیل رستم زاده


56. بررسی سیستمی تعیین نرخ سود بانکی در ایران

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1389، صفحه 37-67

مهدی رضوی؛ اسماعیل شمسیان


57. ارزیابی میزان تحقق اهداف اقتصادی قانون اساسی ج.ا. ایران

دوره 17، شماره 34، پاییز و زمستان 1399، صفحه 37-61

10.30471/iee.2020.5408.1762

وحید شقاقی شهری؛ سعیده حسن پور


58. بررسی تجربی اندیشه‎های جان رالز و محمدباقر صدر درباره عدالت اقتصادی (رویکرد اقتصاد آزمایشگاهی)

دوره 18، شماره 35، بهار و تابستان 1400، صفحه 37-66

10.30471/iee.2021.7319.2045

محمدجواد نوراحمدی؛ امیر خادم علیزاده؛ سیروس امیدوار؛ سید احسان خاندوزی؛ زینب حاجی جعفری


59. مقایسه کارایی عقود مبادله ای و مشارکتی به روش تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی بانک ملت استان کرمانشاه)

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1390، صفحه 39-60

کیومرث سهیلی؛ مجتبی الماسی؛ الهام لرستانی؛ اصغر سپهبان قره بابا


60. بررسی علل تغییرات اجتماعی از نگاه نورث، ویلیامسون، گریف و لاکلو و موف

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1388، صفحه 39-67

محمود متوسلی؛ سید محمدعلی حسینی زاده؛ علی نیکو نسبتی


63. تخمین تابع تولید بیمارستانهای ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 40-68

مجید صباغ کرمانی؛ وحید شقاقی شهری


64. چگونگی ارتباط بانک‌ها با بازار سرمایه در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1392، صفحه 41-65

محمدنقی نظرپور؛ سیدضیاءالدین کیاءالحسینی؛ میثم حقیقی


65. ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و امکان استفاده از تاخت نکول اعتباری جهت کنترل آن

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1388، صفحه 41-66

اصغر آقا مهدوی؛ سید محمدمهدی موسوی


66. تحلیل پایداری تورم از منظر اقتصاد سیاسی ایران

دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1398، صفحه 41-69

10.30471/iee.2019.1586

حسن سبحانی؛ داریوش ابوحمزه؛ رضا زمانی


68. ارائه مدل مفهومی شاخص های موفقیت قراردادهای آتی پیشنهادی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1389، صفحه 45-72

غلامرضا مصباحی مقدم؛ حمیدرضا اسماعیلی گیوی؛ علیرضا ناصرپور


69. بازار سرمایه و کمک به غربال‌گری جهت تخصیص منابع مالی در بانکداری اسلامی

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1393، صفحه 45-66

محمدنقی نظرپور؛ یحیی لطفی‌نیا


70. عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی ، مطالعه موردی بانک کشاورزی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1385، صفحه 46-82

عباس عرب مازار؛ پونه روئین‌تن


71. ارزیابی ماهیت سیاست مالی و بررسی خاصیت رفتار ادواری آن: مورد ایران (1353‐1386)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1390، صفحه 49-75

علی حسین صمدی؛ سکینه اوجی مهر


72. اثر منابع طبیعی بر اقتصاد کشورهای اوپک و چند کشور منتخب

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1386، صفحه 55-74

مرتضی سامتی؛ عزیز احمدزاده؛ روح الله شهنازی


73. اثر توسعه بازار صکوک بر نسبت کفایت سرمایه بانک‌های اسلامی (مطالعه موردی کشور ایران)

دوره 18، شماره 36، پاییز و زمستان 1400، صفحه 33-48

10.30471/iee.2022.8073.2161

محمد سعید پناهی بروجردی؛ احمدعلی رضایی


74. مطالعه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران با استفاده از روش تحلیل بقا

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1395، صفحه 45-74

ناهید رجب‌زاده مغانی؛ احمد سیفی؛ محمدرضا لطفعلی‌پور؛ مصطفی رزمخواه


75. چالش درآمدهای نفتی در اقتصاد مقاومتی؛ پیامدها و راهکارها

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1397، صفحه 51-69

10.30471/iee.2018.1554

محمد رضا اسکندری عطا؛ اله مراد سیف