اولویت‌بندی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی مرتبط با بازار سرمایه

دوره 14، شماره 27، فروردین 1396، صفحه 89-106

10.30471/iee.2017.1339

مرتضی سلطانی؛ محمدابراهیم راعی عزآبادی


الگوی توازن اقتصادی در منظومه فکری مقام معظم رهبری

دوره 18، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 89-113

10.30471/iee.2021.7092.2002

علی اصغر هاشم پور؛ سید محمدکاظم رجایی


تعیین کننده های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

دوره 3، شماره 5، فروردین 1385، صفحه 92-129

ابوالفضل شاه آبادی؛ عبداله محمودی


مدل رتبه بندی ریسک اعتباری کشورهای در حال توسعه به روش تحلیل مولفه های مستقل

دوره 7، شماره 14، مهر 1389، صفحه 93-115

محمدتقی گیلک حکیم آبادی؛ احمد جعفری صمیمی؛ مسیح مولانا


بانکداری محدود

دوره 5، شماره 10، مهر 1388، صفحه 93-113

پرویز داوودی؛ محمدجواد محقق


امکان‌سنجی ارائه بیمه عمر متصل به سهام در بازار بیمه کشور از دیدگاه خبرگان

دوره 11، شماره 22، مهر 1393، صفحه 95-116

عبدالناصر همتی؛ غدیر مهدوی کلیشمی؛ حمید یاری


بررسی امکان استفاده از سوآپ نکول اعتباری در پوشش ریسک اعتباری صکوک

دوره 15، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 95-120

10.30471/iee.2018.1444

محمدهادی حبیب اللهی؛ احسان ذاکرنیا


بررسی کارآیی بانکهای تجاری در ایران و عوامل نهادی موثر بر آن

دوره 2، شماره 3، فروردین 1384، صفحه 97-142

هادی امیری؛ مجتبی رئیس صفری


تطور مفهومی نهاد و دلالت‌های آن بر مطالعات نهادی اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران

دوره 14، شماره 28، مهر 1396، صفحه 97-120

10.30471/iee.2017.1435

سید حمید جوشقانی نائینی؛ محمدجواد توکلی؛ پرویز داوودی


تاثیر سرمایه اجتماعی بر رشد و توسعه اقتصادی

دوره 4، شماره 8، مهر 1386، صفحه 101-121

محمدمهدی عسکری؛ ابوالقاسم توحیدی نیا


قدرت خرید؛ مقوم مثلیت پول های اعتباری

دوره 7، شماره 13، فروردین 1389، صفحه 103-128

حسن آقا نظری؛ حسین غفوری چرخابی


اندازه بهینه دولت در کشورهای منتخب اسلامی

دوره 5، شماره 9، فروردین 1388، صفحه 115-158

یدالله دادگر؛ روح الله نظری


تحلیلی بر جریان معکوس سرمایه بین کشورهای فقیر و غنی

دوره 1، شماره 2، مهر 1383، صفحه 118-136

رحیم دلالی اصفهانی؛ سهراب دل انگیزان


سنجش تأثیر آزادی اقتصادی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران؛ تحلیل نظری و آزمون تجربی

دوره 18، شماره 36، مهر 1400، صفحه 69-86

10.30471/iee.2022.7740.2101

سید هادی عربی؛ یزدان گودرزی فراهانی؛ علی اکبر ابراهیمی نژاد


تأثیر بحران مالی داخلی بر عملکرد بانک‌ها و فعالیت‌های غیرعملیاتی

دوره 15، شماره 30، مهر 1397، صفحه 93-118

10.30471/iee.2018.1556

علی کارشناسان؛ علی بهرامی نسب؛ رضا ممشلی