برآورد تابع تقاضای برق خانگی استان خوزستان

دوره 2، شماره 4، مهر 1384، صفحه 139-185

الهام پورآزرم


اوراق بهادار (صکوک) مضاربه؛ابزاری مناسب برای توسعه بخش صادرات ایران

دوره 7، شماره 13، فروردین 1389، صفحه 145-171

سید عباس موسویان؛ مجتبی کاوند؛ علی ردادی


نفرین نفت، مالیات و دموکراسی در کشورهای وابسته به نفت: کاربرد استفاده از رویکرد GMMسیستمی

دوره 19، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 147-175

10.30471/iee.2023.8762.2258

مرضیه رسولی؛ حمید سپهردوست؛ سید احسان حسینی دوست


تطور برنامه پژوهشی یک اقتصاددان نهادگرا : داگلاس سیسیل نورث

دوره 6، شماره 12، شهریور 1388، صفحه 149-174

ابوالقاسم مهدوی؛ علی نصیری اقدم


همکاری و مشارکت در بهره‌برداری از میادین مشترک

دوره 14، شماره 28، مهر 1396، صفحه 153-172

10.30471/iee.2017.1437

محمدهادی زاهدی وفا؛ فرهاد فتح زاد


کسری بودجه و تورم در ایران٬ 1354-1383

دوره 3، شماره 6، مهر 1385، صفحه 158-220

فیروزه عزیزی


درآمدی بر الگوی تخصیص زمان با نگرش دینی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1383، صفحه 159-189


رسوخ پراگماتیسم در اقتصاد نهادگرا

دوره 4، شماره 8، مهر 1386، صفحه 160-182

ابوالقاسم مهدوی؛ حمید پاداش


اخلاق ، اقتصاد و محیط زیست

دوره 1، شماره 2، مهر 1383، صفحه 160-179

ابوالقاسم توحیدی نیا


اقتصاد هزینه مبادله

دوره 3، شماره 5، فروردین 1385، صفحه 163-217

علی نصیری اقدم


تحلیل الگوی پولی ADM با رهیافت عطفی (پیشنهاد یک معیار پولی جدید: باوا)

دوره 8، شماره 16، مهر 1390، صفحه 169-204

محمد واعظ؛ ایمان باستانی‌فر


توسعه روش برآورد ماتریس نتیجه در بازی های چند هدفه غیر مشارکتی مبتنی بر احتمال و امکان

دوره 4، شماره 7، فروردین 1386، صفحه 169-196

سهراب خانمحمدی؛ جواد جاسبی؛ علیرضا پورابراهیمی


بررسی عوامل مؤثر بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 9، فروردین 1388، صفحه 199-236

محمدرضا شریف آزاده؛ سهیلا کاغذیان


تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و صکوک بر سودآوری بانک‎های ایران

دوره 18، شماره 36، مهر 1400، صفحه 109-125

10.30471/iee.2022.8441.2226

محمد رجائی باغ سیائی؛ مهدی صفائی ایلخچی


تحلیل فقهی و حقوقی نهاد مالکیت در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز

دوره 15، شماره 30، مهر 1397، صفحه 137-160

10.30471/iee.2018.1562

احمد کارگر مطلق؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ سیدعباس موسویان


شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های اوراق سلف نفتی با رویکرد تحلیل سلسله‌مراتبی فازی

دوره 10، شماره 19، مرداد 1392، صفحه 141-168

حسین شیرمردی احمدآباد؛ سید محسن فاضلیان؛ امیرحسین اخروی


تحلیل راهبردهای کلان جهت پیشگیری از بحران های مالی در اقتصاد ایران

دوره 13، شماره 25، فروردین 1395، صفحه 143-175

حامد تاجمیر ریاحی؛ محمد رحمتی؛ فرزانه اشعریون قمی‌زاده