تعداد مقالات: 287
76. طراحی شرکت شبه تعاونی قابل‌ عرضه در بورس

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1394، صفحه 53-78

احمد شعبانی؛ احمدعلی یوسفی؛ علی صالح‌آبادی؛ محمدهادی حبیب‌اللهی


77. کارآیی و برابری‌طلبی؛ یک مشاهده از طریق بازی‌های رفتاری

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1392، صفحه 57-80

اسمعیل ابونوری؛ حبیب انصاری سامانی؛ هادی کشاورز؛ ابراهیم زارع


78. منابع رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1384، صفحه 58-82

ابوالفضل شاه آبادی


79. اثر نا اطمینانی نرخ تورم بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1391، صفحه 59-76

عباس عرب‌مازار؛ سارا نظری‌گوار


80. خطر اخلاقی و ارائه الگوی کاربردی کاهش آن در عقود مشارکتی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1391، صفحه 59-85

احمد بهاروندی؛ سید روح الله احمدی حاجی آبادی


81. امکان سنجی وقف سهام و پول ؛ مدل صندوق وقف سهام و پول در ایران

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1388، صفحه 59-89

غلامرضا مصباحی مقدم؛ سجاد سیاح؛ محمدمهدی نادری نورعینی


83. تبیین رابطه تورم و رشد اقتصادی در ایران

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1385، صفحه 60-91

یدالله دادگر؛ غلامرضا کشاورز؛ علی تیاترج


84. بررسی تطبیقی نظریه های رفاه و بهورزی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1390، صفحه 61-87

سید هادی عربی


85. تامین اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1388، صفحه 61-82

سید رضا حسینی


87. طراحی و برآورد تابع زیان مقام پولی مبتنی بر اهداف بانکداری اسلامی

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1394، صفحه 61-78

ایمان باستانی‌فر؛ محمد‌رضا حیدری؛ محمد واعظ برزانی


89. بررسی تطبیقی ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف (با تأکید بر تأثیر عوامل خاص بانکی)

دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1398، صفحه 61-87

10.30471/iee.2019.5527.1778

جلال نادری؛ سیدعباس موسویان؛ محمد ندیری؛ فاطمه زارعی


90. بررسی تأثیر نااطمینانی رشد پول بر رشد اقتصادی ایران

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1393، صفحه 63-74

جعفر حقیقت؛ امید محمد قلی‌پور تپه


91. مصالح فردی و عمومی از منظر اسلام و مکاتب رقیب

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1396، صفحه 63-88

10.30471/iee.2017.1338

علی‌رضا لشکری


93. تحلیل درجه استقلال مقام پولی براساس یک قاعده فقهی

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1395، صفحه 65-88

ایمان باستانی‌فر؛ محمدرضا حیدری؛ وحید مقدم


94. تقاضای بازار اسلامی در مقایسه با بازار رقابت کامل

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1386، صفحه 66-100

سید محمدکاظم رجایی


95. بررسی و آزمون اثر نابرابری بر فقر در کشورهای منتخب با نگاهی به آموزه‌های اسلامی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1392، صفحه 67-89

محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی؛ زینت کرامتی


97. رقابت پذیری بانکهای غیر ربوی در عرصه بانکداری رایج بین الملل

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1388، صفحه 67-114

محمد واعظ؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ مهدی دوروشی دهکردی


99. بررسی احکام پول و دلالت‎های آن بر طراحی نظام پولی

دوره 18، شماره 35، بهار و تابستان 1400، صفحه 67-87

10.30471/iee.2021.7030.1994

عباس شفیعی نژاد


100. جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد و توسعه اقتصادی: اقتصاد ایران (1364- 1385)

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1389، صفحه 69-92

علی حسین صمدی؛ جواد آماره