نویسنده = سید رضا حسینی
چالش‌های نهادهای مبتنی بر ایمان برای رسیدن به یک جامعه ایمانی و تحلیل رابطه این نهادها و جامعه ایمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

10.30471/iee.2024.9823.2375

سید روح‌الله مشیری مقدم؛ ناصر الهی؛ سید رضا حسینی


نگاشت نهادی مطلوب در حوزۀ تکافل اجتماعی

دوره 20، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 37-68

10.30471/iee.2023.9359.2327

مصطفی کاظمی نجف آبادی؛ سید رضا حسینی


تحلیل اقتصادی تصمیم‎گیری و ارزش‌های انسانی و اسلامی در انتخاب همسر

دوره 19، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 315-338

10.30471/iee.2023.9165.2300

سیدعلیرضا میرمجیدی؛ سید رضا حسینی؛ سید هادی عربی


تحلیل عرضه و تقاضای خدمات تکافلی در اقتصاد اسلامی

دوره 16، شماره 31، فروردین 1398، صفحه 161-194

10.30471/iee.2019.1601

سید رضا حسینی؛ مصطفی کاظمی نجف آبادی


تامین اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی

دوره 6، شماره 11، فروردین 1388، صفحه 61-82

سید رضا حسینی


قیمت گذاری از دیدگاه فقه و اقتصاد

دوره 2، شماره 4، مهر 1384، صفحه 83-114

سید رضا حسینی