شکست بازار در تحقق تولید صیانتی نفت در بستر نظریه قرارداد

دوره 13، شماره 26، مهر 1395، صفحه 123-150

مهدی نوراحمدی؛ حسین‌علی سعدی؛ ولی‌احمد سجادیان؛ مسعود امانی


محاسبه هسته تورم در ایران

دوره 1، شماره 1، فروردین 1383، صفحه 127-158


برنامه مرابحه کالایی؛ ابزاری نو برای مدیریت نقدینگی

دوره 7، شماره 13، فروردین 1389، صفحه 129-144

رضا اکبریان؛ همایون شیرازی


بررسی کارآیی بانکهای تجاری در ایران مطالعات موردی صادرات مازندران

دوره 3، شماره 5، فروردین 1385، صفحه 130-162

محمدتقی گیلک حکیم آبادی؛ ابوالقاسم اثنی عشری؛ هادی احمدپور


مقایسه دلاری شدن اقتصادهای ایران و آرژانتین

دوره 4، شماره 7، فروردین 1386، صفحه 135-168

محمد لشکری


بررسی ثبات در بخش بانکی اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 16، مهر 1390، صفحه 147-167

بیتا شایگانی؛ مصعب عبداللهی آرانی


بررسی فقهی ابزارهای مشتقه

دوره 3، شماره 6، مهر 1385، صفحه 157-192

غلامعلی معصومی‌نیا


تاملی بر نحوه تحلیل نهادی در مالیات ستانی

دوره 5، شماره 9، فروردین 1388، صفحه 159-198

الیاس نادران؛ هادی امیری


جایگاه زکات از دیدگاه فقه حکومتی

دوره 15، شماره 30، مهر 1397، صفحه 119-135

10.30471/iee.2018.1559

غلامرضا مصباحی مقدم


تاثیر واقعی کردن قیمت انرژی بر کشش پذیری تقاضای انر ژی و برآْورد کشش جانشینی نهاده انرژی در بخش صنعت در بلندمدت

دوره 6، شماره 11، فروردین 1388، صفحه 133-155

علیرضا شکیبایی؛ زین العابدین صادقی؛ حسن اعمی بنده قرائی


طراحی مدل اندازه‎گیری ریسک نقدینگی در نظام بانکداری بدون ربا (مطالعه موردی: بانک ملت)

دوره 9، شماره 18، مهر 1391، صفحه 135-163

محمدابراهیم پورزرندی؛ میثم عمرانی؛ مجتبی کاوند


بررسی تأثیر شوک‌های ارزی بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 23، فروردین 1394، صفحه 135-162

سید عبدالمجید جلایی؛ اکبر رحیمی پور؛ هدیه میر


تحلیل و رتبه بندی ریسک های اوراق مشارکت ارزی در بازارهای ثانویه

دوره 9، شماره 17، فروردین 1391، صفحه 139-166

محمدنقی نظرپور؛ ایوب خزایی