اثر فساد مالی بر رشد اقتصاد ایران: رویکرد تخصیص استعدادها

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 269-296

10.30471/iee.2019.5241.1746

مهدی زاهد غروی؛ سعید کریمی پتانلار؛ زهرا (میلا) علمی؛ محمد تقی گیلک حکیم آبادی


اولویت‎بندی مؤلفه‎های اقتصاد مقاومتی با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری (ISM)

دوره 17، شماره 34، مهر 1399، صفحه 277-303

10.30471/iee.2021.5481.1772

مریم حکمت پور؛ سید رضا صالحی امیری؛ عباس عرب‌مازار؛ عباسعلی قیومی؛ علی اکبر رضایی


ارزیابی فقهی−حقوقی استفاده از وام مبتنی بر ذخایر نفت و گاز (RBL) در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز

دوره 18، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 279-310

10.30471/iee.2021.6971.1981

سید امیرحسین اعتصامی؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ مقصود ایمانی


برآورد ریسک بیکاری و بررسی وجود کژگزینی در پوشش بیمه‎ بیکاری در ایران

دوره 19، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 291-313

10.30471/iee.2022.7840.2118

سید سعید ملک الساداتی؛ ناهید چشمه قصابانی؛ عباس خندان


الگوی تأمین مالی مشارکتی طرح‎های فنّاورانه مرحله رشد در چارچوب بانکداری بدون ربا

دوره 18، شماره 36، مهر 1400، صفحه 207-227

10.30471/iee.2022.7085.2000

محمود خطیب؛ محمدجواد محقق نیا؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ مصطفی سرگلزایی


بررسی چالش‌های اجرایی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) و ناهماهنگی آن با مبانی مالیات اسلامی

دوره 17، شماره 33، فروردین 1399، صفحه 299-322

10.30471/iee.2020.5479.1771

محمد زمان رستمی؛ محمدعلی احمدی؛ محمد هادی رستمی


تحلیل فقهی ماهیت هزینه‏های پول در قراردادهای بالادستی نفت و گاز ایران

دوره 18، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 311-334

10.30471/iee.2021.7454.2062

حسین میثمی؛ سجاد رجبی؛ رضا رنجبران


اقتصاد سیاسی نظام ارزی در کشورهای درحال‎توسعه

دوره 19، شماره 38، مهر 1401، صفحه 31-57

10.30471/iee.2023.8713.2251

احسان موسوی؛ تیمور رحمانی؛ علی طیب‎نیا


بررسی سازوکارهای اخذ مالیات از معامله‌گران بورس اوراق بهادار تهران و ارائه رهنمودهای سیاستی

دوره 19، شماره 38، مهر 1401، صفحه 117-141

10.30471/iee.2023.8016.2149

علی آقایی؛ حسین حسن زاده سروستانی؛ سید محمدهادی سبحانیان


تحلیل فقهی خلق پول بانک خصوصی از منظر عدالت و ظلم

دوره 19، شماره 38، مهر 1401، صفحه 143-167

10.30471/iee.2023.9366.2328

مصطفی کاظمی نجف آبادی؛ یاسر حاجی پور


فراتحلیل تأثیر منابع‎طبیعی بر رشداقتصادی

دوره 19، شماره 38، مهر 1401، صفحه 169-202

10.30471/iee.2023.9238.2311

محمدجواد نوراحمدی؛ علی نصیری اقدم؛ محمدحسین عارف


تحلیل اقتصادی تصمیم‎گیری و ارزش‌های انسانی و اسلامی در انتخاب همسر

دوره 19، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 315-338

10.30471/iee.2023.9165.2300

سیدعلیرضا میرمجیدی؛ سید رضا حسینی؛ سید هادی عربی